Om företaget l Tjänster l Referenser l Miljö & Kvalité l Personal l Kontakt l Hem

Tjänster

Vi utför installationer, service och reparationer åt företag och privatpersoner.

Specialitet:
· Elpannor
· Traverser
· Lyftutrustningar

Vi har ingen organiserad jour men ställer upp i högsta mån.
För oss är ett väl utfört arbete en självklarhet.
Med vårt tekniskt höga standard och vårt breda gedigna kunnande i el är vi beredda att med våra yrkeskunniga elektriker klara av de uppdrag som kunden anförtror oss.


"Varje uppdrag, stort som litet....

Bild på personer under arbete.

 

E-mail: info@nygrensel.com | Adress: Linggatan 23, 811 32 Sandviken | Telefon: 026-273530 | Fax: 026-21 80 30